Slzy a úsměvy srdce jednoty

Děti dětem (Kids to kids)

V roce 2016-2017 zorganizovali členové Sri Chinmoy Center sbírku školních a sportovních potřeb pro školu Escola Sara Maria Parrales Nera v Nikaragui. Ne náhodou jsme oslovili také Waldorfskou základní školu v Olomouci. Děti nadšeně vytvořily osobní balíčky se školními pomůckami a hračkami pro své nové malé kamarády. Kontejner darů pro školu v San Jacinto na podzim 2017 v pořádku dorazil do Nikaragui a v listopadu bylo zorganizováno slavnostní předání.

www.humanitarnisluzba.cz/node/50

Slzy a úsměvy srdce jednoty

Humanitární službu The Oneness-Heart-Tears and Smiles založil roku 1990 filozof, umělec a duchovní učitel Sri Chinmoy (šri čin-moj). Členové Sri Chinmoy Center po celém světě organizují zásilky léků, zdravotnického materiálu, potravin, ošacení a dalších potřebných věcí do zemí postižených živelnými katastrofami, chudobou nebo epidemiemi.