Meditace

Meditace je, stručně řečeno, umění ztišit mysl a vstoupit do srdce, do nejvyšší a nejlepší části naší bytosti. Občas můžeme získat záblesk nádherného vnitřního míru a uspokojení uvnitř sebe – když se například díváme na zapadající slunce nebo se procházíme v přírodě – ale po většinu našeho života je naše vnitřní skutečnost skrytá, pohřbená za naší neklidnou a ustaranou myslí.

Meditace je cestou k sebeobjevení. Většina z nás, když mluví o sobě, spontánně ukáže na střed své hrudi, na své srdce. To je ve skutečnosti to pravé místo, kde začít s hledáním našeho vnitřního Já. Bohužel hlavní překážkou v tom, abychom se na své srdce dokázali plně koncentrovat a dozvěděli se o sobě více, je proud neklidných myšlenek neustále vířící naší hlavou. Proto většina meditačních technik začíná pokusem utišit mysl a najít trochu ticha a klidu. Jakmile je mysl klidná, mír a spontánní radost skrytá v srdci dokáží vyjít na povrch a prostoupit celou naší bytostí.

Doporučuje se, aby lidi, kteří se chtějí naučit meditovat, začali nejdříve s cvičením koncentrace, která vám umožní udržet mysl klidnou tak dlouho, dokud nevstoupíte do meditace. Existuje řada koncentračních cvičení, které můžete vyzkoušet, jako např. koncentrace na dech nebo plamen svíčky či květinu. Opakování manter může být dalším způsobem, jak se ponořit do meditace rychle a efektivně. Postupem času pomocí síly meditace získáte kontrolu nad svými vlastními myšlenkami a objevíte více o tom, čím skutečně jste.

Sri Chinmoy říká: „Meditace neznamená pouze pět nebo deset minut tiše sedět. Vyžaduje vědomé úsilí. Musíme přimět mysl, aby se ztišila a zklidnila. Zároveň musí být natolik pozorná, aby nedovolila vejít rozptylujícím myšlenkám nebo touhám. Když dokážeme mysl uklidnit a ztišit, ucítíme, jak v našem nitru svítá nové stvoření. Je-li mysl prázdná a klidná a celá naše bytost se stane prázdnou nádobou, naše vnitřní bytost může pozvat nekonečný mír, světlo a blaženost, aby vstoupily do této nádoby a naplnily ji. To je meditace.“

Přejeme vám, ať je vaše objevná cesta bohatá, zářivá a vždy naplňující!