Mír neznamená nepřítomnost války.
Mír znamená přítomnost harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty.
=  Sri Chinmoy  =

Tento rok (2017) v červnu proběhla mírová pochodeň opět Olomoucí. Každý se může přidat, s mírovou pochodní můžete běžet nebo ji na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro ostatní….

Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír”, jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat a co nás spojuje. Toto symbolizuje Mírová pochodeň. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit. Přidejte se k mnoha významným osobnostem a k milionům lidí na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu v roce 1987.

Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931-2007), který službě ideálům světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou životní filozofií, dílem a neúnavným úsilím inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, za což obdržel mnohá mezinárodní ocenění.

Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žádné konkrétní náboženství nebo politický názor. Snaží se podporovat svobodu, toleranci a porozumění ve společnosti.